Số 12, Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam 100000
Phone: +84 936611372 URL of Map
  •  

  •  

  •  

  •  

  • hotline-header

Đầu đọc thẻ chip tiếp xúc ACR38

Liên hệ: 0936611372

Kg

12 Tháng

Còn hàng

2496

Mô tả:

Đầu đọc thẻ Chip tiếp xúc ACR38

- Hỗ trợ chuẩn ISO 7816 Class A, B và C (5 V, 3 V, 1,8 V) thẻ.
- Hỗ trợ CAC (Common Access Card) *.
- Hỗ trợ PIV (Nhận Dạng Cá Nhân Verification) Card *.
- Hỗ trợ thẻ vi xử lý với T = 0 hay T = 1 giao thức.

Chi tiết kỹ thuật (kỹ thuật)

Hỗ trợ chuẩn ISO 7816 Class A, B và C (5 V, 3 V, 1,8 V) thẻ

Hỗ trợ CAC (Common Access Card) *

Hỗ trợ PIV (Nhận Dạng Cá Nhân Verification) Card *

Hỗ trợ thẻ vi xử lý với T = 0 hay T = 1 giao thức

Hỗ trợ thẻ nhớ:

Thẻ theo giao thức bus I2C (thẻ nhớ miễn phí), bao gồm:
 

Atmel: AT24C01 / 02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024

SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C

Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8K

Thẻ thông minh với 256 byte EEPROM và viết bảo vệ chức năng, bao gồm: SLE4432, SLE4442, SLE5532, SLE5542 

Thẻ thông minh với 1K byte EEPROM và ghi-bảo vệ chức năng, bao gồm: SLE4418, SLE4428, SLE5518, SLE5528

Thẻ với '104' loại EEPROM không nạp thẻ truy cập token, bao gồm: SLE4406, SLE4436, SLE5536, SLE6636

Thẻ với bộ nhớ an toàn IC với mật khẩu và xác thực, bao gồm: AT88SC153, AT88SC1608

Thẻ với Intelligent 416-Bit EEPROM với kiểm tra PIN nội bộ, bao gồm: SLE4404

Thẻ với an ninh logic với Application Zone, bao gồm: AT88SC101, AT88SC102, AT88SC1003

Hỗ trợ PPS (Nghị định thư và các thông số lựa chọn)

Tính năng Bảo vệ ngắn mạch

Application Programming Interface:

Hỗ trợ PC / SC

Hỗ trợ CT-API (thông qua wrapper trên PC / SC)

Ứng dụng:

Chính phủ điện tử

e-Banking và e-Payment

e-Y tế

Cơ sở hạ tầng khóa công khai

An ninh mạng

Kiểm soát truy cập

Chương trình Loyalty