Số 12, Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam 122763
Phone: +84 93.6611.372 URL of Map

Đầu đọc thẻ mã vạch

Đầu đọc thẻ mã vạch (đầu đọc mã vạch):  là thiết bị ứng dụng đọc mã vạch thông minh, nhận diện mã vạch nhanh nhất, sản phẩm sử dụng nhiều tại các cửa hàng, công sở văn phòng, thẻ chấm công nhân viên, ...

...

Đang kết nối tới mạng xã hội...

TÌM KIẾM NHANH

  1. Thương hiệu
  1. Giá bán