Số 12, Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam 122763
Phone: +84 93.6611.372 URL of Map

Đầu đọc thẻ khoảng cách xa

Đầu đọc thẻ khoảng cách xa là một thiết bị thông minh, có thể nhận diện mã vạch thẻ từ từ khoảng cách 3-5m, thiết bị thông minh, dễ sử dụng, đọc thẻ từ từ xa.

...

Đang kết nối tới mạng xã hội...

TÌM KIẾM NHANH

  1. Thương hiệu
  1. Giá bán