Số 12, Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam 100000
Phone: +84 936611372 URL of Map
  •  

  •  

  •  

  •  

  • hotline-header

Hệ thống báo động

Sử dụng hệ thống bảo động tự động đảm bảo an ninh

Hệ thống báo động đảm bảo an toàn tuyệt đối sử dụng trong việc bảo vệ tài sản thương mại, công nghiệp, quân sự và dân cư để bảo vệ chống trộm cắp hoặc thiệt hại tài sản , cũng như bảo vệ cá nhân chống lại những kẻ xâm nhập.Hệ thống báo động cơ bản nhất bao gồm một hoặc nhiều cảm biến để phát hiện những kẻ xâm nhập, và một thiết bị cảnh báo để chỉ ra sự xâm nhập, sử dụng các thành phần kiểm soát cơ sở đơn vị, cảm biến, cảnh báo thiết bị, bàn phím, mối liên kết, thiết bị an ninh.

 

...

Đang kết nối tới mạng xã hội...

TÌM KIẾM NHANH

  1. Thương hiệu
  1. Giá bán