Số 12, Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam 100000
Phone: +84 936611372 URL of Map
 •  

 •  

 •  

 •  

 • hotline-header

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WSE ON 39

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WSE ON 39 dễ dàng nhất tại Vietnamsmart ...

Đang kết nối tới mạng xã hội...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WSE ON 39 dễ dàng nhất

Giao diện phần mềm WSE ON 39 sau khi cài đặt thành công.

1.Việc đầu tiên cần làm là chúng ta phải khai báo máy chấm công.

B1: Vào Menu => Máy chấm công

B2: Chọn Khai báo máy chấm công

 

Tiếp theo chọn Thêm mới rồi điền các thông số yêu cầu như hình.

Trong đó:

-Số máy(ID) chọn 1(nếu nhiều hơn một máy thì sẽ là 2,3,4…).

-Tên máy: Máy 1(mục này phần mềm bản cũ sẽ không có).

-Loại kết nối: chọn TCP/IP.

-Cổng COM mắc định là 1.

-Tốc độ COM mặc định là 115200.

-Đia chỉ IP nhập 192.168.1.201(có thể thay đổi giá trị khác).

-Port(cổng) nhập 4370.

-Số Seri sẽ hiện ra khi bạn đã nhập địa chỉ IP và nhấn Lấy số Seri.

-Số đăng kí là số Seri dưới máy chấm công

 

=>NhấnLưusau khi đã điền đầy đủ các thông số như trên.

=>Thông báo đăng kí thành công nhấn Thoát.

2.Xóa máy chấm công.

Sau khi thêm mới sẽ xuất hiện Tên máyphía bên trái của TAB Khai báo máy chấm công

Để xóa thì bạn nhấn chuột trái vào tên máy(VD Máy 1) phía bên trái TAB Khai báo máy chấm công=> Xóa. 

Chọn Đồng ýnếu bạn đã chắc chắn muốn xóa và Không nếu bạn chưa chắc chắn.

3.Kết nối phần mềm chấm công WSE ON 39 với máy chấm công

Vào TAB Máy chấm công

B1: Chọn Tải dữ liệu chấm công

B2: Chọn Duyệt từ máy chấm công đợi máy cập nhật trong vài giây.

Sau khi máy cập nhật kết quả sẽ như sau:

B3: Chọn Lưu vào CSDL

ð  Việc kết nối giữa máy chấm công và phần mềm chấm công đã được kết nối thành công.

4.Cài đặt công ty.

4.1 Đặt tên công ty.

Trên Menu chọn Dữ liệu=> Thông tin công ty

 

Sau khi nhấn TAB Thông tin công tyhiện ra bạn điền các thông tin liên quan đến công ty cảu bạn.

Điền đầy đủ thông tin theo hình rồi nhấn Đồng ý và Thoát.

4.2 Thêm mới phòng ban

Vào Menu=>Khai báo phòng ban.

 

Hiện tại Công ty TBCN Cộng Lực đang chưa có Phòng ban nào.

Ví dụ để thêm Phòng Marketing vào hệ thống phòng ban của Công ty TBCN Cộng Lực ta làm như sau.

Ø  Ta  nhấn chuột trái vào tên Công ty( ví dụ Công ty TBCN Cộng Lực) như hình sau.

Rồi chọn Thêm => hộp thông báo nhập tên hiện ra => điền tên phòng bạn muốn thêm(ở đây mình điền Marketing) => Chọn Đồng ý

Kết quả là Công ty TBCN Cộng Lực đã có 1 phòng ban mới.

 

Nhưng vấn đề là phòng Marketingcó thêm những phòng ban con trực thuộc( ví dụ có 2 phòng con Marketing onlinevà Bán hàng ) nữa thì làm thế nào để thêm vào phần mềm?

Để thêm những phòng ban con trực thuộc phòng Marketing ta làm như sau:

Cũng nhấn chuột trái vào phòng mà ta cần thêm các phòng ban con(ở đây mình chọn phòng Marketing) => Thêm

=> hộp thông báo nhập tên hiện ra(ở đây mình điền là Bán Hàng).

Kết quả sau khi chọn Đồng ý.

 

Các bạn cũng có thể làm tương tự đối với các phòng ban khác.

4.3 Xóa phòng ban

Ví dụ mình muốn Xóa phòng ban Marketing khỏi công ty TBCN Cộng Lực thì làm như sau.

Chọn Phòng bancần xóa rồi nhấn Xóa

Hộp thoại hiện ra bạn chọn Đồng ý nếu đã chắc chắn và Không nếu không muốn xóa.

Kết quả sau khi nhấn Đồng ý

 

Lưu ý: Phải xóa phòng ban con trước rồi mới xóa phòng ban cha sau.

6.Thêm nhân viên

Menu => Dữ liệu => Quản Lý Nhân viên

Hiện tại trong danh sách Quản lý nhân viên chưa có nhân viên.

Để thêm nhân viên chọn Thêm mới

-Sau khi chọn Thêmhộp thoại thêm nhân viên sẽ hiện ra.

Điền các thông tin giống như hình => Cập nhật.

Sau khi nhấn Cập nhật bạn nhìn sang TAB bên trái sẽ có tên nhân viên + mã nhân viên => bạn đã thêm thành công.

7.Xóa nhân viên

Cũng tại TAB Quản Lý Nhân viên =>Danh sách

 

Hộp thoại hiện ra sau khi nhấn Danh sách

 

Để Xóa nhân viên bạn Tích nhân viên cần xóa => Xóa sau đó 1 hộp thoại hiện ra bạn chọn Đồng ý nếu chắc chắn vàKhôngnếu không muốn xóa.

8.Chuyển phòng nhân viên

Làm thế nào để chuyển 1 nhân viên đang làm tại phòng Tổ chức-Hành chính=> phòng Marketing

B1: Tích vào nhân viên muốn chuyển.

B2: Chọn Đổi Phòng ban.

B3: Chọn phòng banmuốn chuyển tới.

B4: Nhấn Chọn một phòng ban rồi nhấp tại đây

B5: Chọn Đồng ýnếu muốn chuyển hoặc Không nếu không muốn.

Sau khi chọn Đồng ýthì kết quả sẽ như hình trên.

9.Up tên nhân viên lên máy chấm công(khi nhân viên chấm công thì tên nhân viên sẽ hiển thị trên máy chấm công)

Từ Menu => Máy chấm công=> Tải nhân viên lên máy chấm công

Sau khi chọn Chuyển xuống bạn chọn Tải lên máy chấm công

Bạn đợi 1 vài giây để dữ liệu được tải lên máy chấm công.

10.Khai báo giờ làm việc cho nhân viên

Từ Menu => Cài đặt chấm công

10.1.Khai báo ca làm việc

Tại TAB Cài đặt chấm công=> Khai báo ca làm việc

Chọn Thêm mới

Điền các thông số như hình => Lưu để lưu ca làm việc

10.2.Khai báo cách chọn giờ

Cũng tại TAB Cài đặt máy chấm công=> Khai báo cách chọn giờ(5 cách chọn)

10.2.1.Sắp xếp giờ Vào giờ Ra theo tự động.

Chọn Thêm mớirồi điền các thông số như hình => Lưu

=> khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ đầulà giờ Vàogiờ kế tiếplà giờ ra

10.2.2.Chọn giờ Vào giờ Ra theo số máy chấm công.

Chọn Thêm mới rồi điền các thông số như hình => Lưu

=> khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ vào và giờ ratheo phần khai báo ID máy chấm công(VD các máy có ID 1,3,5 là giờ Vào, máy có ID 2,4,6 là giờ RA).

10.2.3.Chọn giờ Vào giờ Ra theo khoảng phân giờ.

Chọn Thêm mớirồi điền các thông số và chọn Kiểu sắp xếp là chọn giờ Vào giờ Ra theo khoảng phân giờ.

Sau khi chọn Phân giờ >>hộp thoại hiện ra bạn chọn Thêm

Điền các thông số rồi chọn Đồng ý

Chọn Lưu để hoàn thành.

=> khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ Vàovà giờ Ratheo phần khai báo Phân giờ

10.2.4 giờ VÀO là giờ đầu tiên,giờ Ra là giờ cuối cùng trong ngày

Chọn Thêm mớirồi điền, chọn các thông số như hình => Lưu

=>khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ đầulà giờ vàogiờ cuối cùng là giờ ra(chỉ áp dụng chấm công trong ngày)

10.2.5 Theo Check In và Check Out trên máy chấm công

Chọn Thêm mới rồi điền, chọn các thông số như hình

Tiếp tục chọn Lưu

=>khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ Vàovà giờ Ra theo phần khai báo trên máy chấm công. Nếu máy 1,2,3 khai báo Vàomáy 4,5,6 là Rathì phần mềm sẽ lấy giờ trên máy 1,2,3 là giờ Vào, lấy giờ trên máy 4,5,6 là giờ Ra

10.3.Khai báo lịch trình làm việc

Cũng tại TAB Cài đặt chấm công=> Khai báo lịch trình làm việc

Chọn Thêm mớirồi điền các thông số như hình => Lưu

10.4.Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Tại TAB Cài đặt chấm công=> Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

B1: chọn Phòng ban.

-Có 2 loại lịch trình: Lịch trình mặc định(mặc định trong suốt quá trình công tác) và Lịch trình tạm(trong 1 khoảng thời gian nhất định)

Lưu ý:chọn 1 trong 2 lịch trình.

Ø  Nếu chọn Lịch trình mặc địnhbạn làm theo bước 2,4,6.

Sau khi chọn Thực hiệnkết quả là sẽ xuất hiện lịch trình.

Ø  Nếu chọn Lịch trình tam bạn làm theo bước 3,5,7.

Sau khi chọn Thêm mớisẽ xuất hiện Lịch trình phía bên phải.

11.Xuất báo cáo

11.1.Tải dữ liệu Chấm công

Vào Menu => Máy chấm công=> Tải dữ liệu chấm công

Bạn làm theo như hình sau bước 3 bạn đợi 1 vài giây để phần mềm tải dữ liệu từ máy chấm công về sau đó chọn Lưu vào CSDL.

11.2.Tính toán chấm công và báo biểu

Vào Menu => Chấm công và báo biểu => Chấm công theo ca

 

Chọn phòng ban cần xem

Ví dụ mình chọn phòng Marketing

Sau khi chọn phòng thì thông tin các nhân viên sẽ hiện ra => Tích vào nhân viên muốn xem => Xem công

Sau khi chọn Xem công=> bảng công nhân viên sẽ hiện ra bạn có thể chọn xem dưới dạng Xuất lướihoặc xem Chi tiết hoặc xemTổng hợp

12.Thêm giờ cho nhân viên

Vào Menu => Chấm công và báo biểu=> Sửa giờ chấm công

Chọn phòng bancó nhân viên cần thêm giờ => Thêm

Sau khi chọn Thêm hộp thoại hiện ra bạn làm như hình, thời gian bạn chỉnh tùy vào giờ của nhân viên.

Sau khi điền xong bạn chọn Đồng ý

Sau khi chọn Đồng ýkết quả sẽ như hình trên trong đó Loại là hình thức chấm công theo kiểu Check In và Check Out và Số máychính là máy được quy định Giờ Vào và Giờ Ra(VD máy 1,3,5 được quy định là máy tính Giờ Vào và máy 2,4,6 được quy định là máy tính Giờ Ra)

13.Sửa giờ cho nhân viên

Chọn Sửa hộp thoại hiện ra bạn chỉnh Ngày giờ cũvà Giờ mới theo ý muốn.

14.Khai báo Nghỉ(ốm, thai sản, việc riêng)

Vào Menu => Chấm công và báo biểu=> Chấm công tay

B1: Chọn phòng ban có nhân viên cần khai báo nghỉ.

B2: Chọn nhân viên cần khai báo nghỉ.

B3: Chọn ngày nghỉ.

B4: Chọn hình thức nghỉ( nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ có việc riêng..).

B5: Ghi lý do nghỉ.

B6: Thêm

Sau khi thực hiện xong bước 6 kết quả sẽ như sau

Nguồn tin và ảnh: http://vietnamsmart.com.vn/

Tin tức khác

 1. Hướng dẫn mua hàng
 2. Lắp đặt cổng an ninh phân làn tự động Fujica FJC-Z1118 dự án Vinahouse
 3. Lắp đặt cổng xoay tự động và cổng xoay 3 càng tại dự án Dreamtech
 4. Lắp đặt cổng xoay 3 càng kiểm soát lối vào tại dự án Samsung C&T
 5. Lắp đặt hệ thống khóa cửa vân tay tại nhà máy dầu thực vật Calofic Cái Lân - Quảng Ninh
 6. Lắp đặt cổng an ninh phân làn tự động tại dự án tại OceanGroup
 7. Hệ thống khóa cửa thẻ từ cho văn phòng
 8. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt
 9. Hệ thống cửa từ an ninh hiện đại, an toàn tuyệt đối
 10. Công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác
 11. Giải pháp an ninh ngôi nhà sử dụng khóa cửa từ
 12. Những lưu ý khi lựa chọn máy chấm công cho doanh nghiệp
 13. Sự cần thiết khi lắp đặt và sử dụng hệ thống kiếm soát cửa ra vào
 14. Giải pháp kiểm soát ra vào đảm bảo an ninh cho ngân hàng
 15. Xu hướng sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào đi liền chấm công cho doanh nghiệp
 16. Xu hướng kiểm soát an ninh tòa nhà bằng thiết bị kiểm soát ra vào thang máy bằng vân tay hoặc thẻ từ
 17. Phương thức quản lý suất ăn tại các khu công nghiệp với thiết bị máy chấm công
 18. Có nên hay không khi sử dụng khóa cửa điện tử
 19. Các loại máy chấm công tốt nhất hiện nay
 20. Giải pháp khóa cửa thông minh dành cho khách sạn hay resort
 21. Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ và vân tay
 22. Lợi ích của việc sử dụng máy chấm công tại doanh nghiệp
 23. Lợi ích của hệ thống kiểm soát ra vào vân tay cho gia đình của bạn
 24. Cung cấp cổng barie tự động chính hãng chuyên nghiệp
 25. Bảng giá barrier tự động cập nhật mới nhất
 26. Đơn vị cung cấp máy chấm công chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam.
 27. Cửa tự động - đơn vị cung cấp cửa tự động chính hãng giá tốt nhất thị trường Việt Nam
 28. Nhà cung cấp cổng xoay 3 càng chất lượng tốt nhất
 29. Hệ thống kiểm soát cửa ra vào và chấm công
 30. Tại sao cần sử dụng khóa cửa thẻ từ
 31. Tìm hiểu về đầu đọc thẻ từ
 32. Tìm hiểu về máy chấm công
 33. Tìm hiểu về khóa cửa thông minh
 34. Tìm hiểu về các loại khóa cửa thẻ từ thông minh
 35. Giới thiệu máy chấm công hãng Granding
 36. Tìm hiểu về máy chấm công thẻ từ
 37. Giải thích về thẻ cảm ứng proximity
 38. Tìm hiểu về khóa cửa vân tay thông minh
 39. Tìm hiểu về khóa cửa bằng mật mã
 40. Tìm hiểu về máy tuần tra bảo vệ trong việc kiểm soát an ninh
 41. Giới thiệu sản phẩm máy tuần tra bảo vệ GS6000C
 42. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay dễ dàng nhất
 43. Tìm hiểu về khóa cửa bằng điện thoại thông minh
 44. Các loại khóa cửa điện tử giá rẻ
 45. Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp
 46. Tại sao nên lựa chọn máy chấm công Ronald jack X628C+ ID
 47. Các loại khóa cửa vân tay Samsung
 48. Ưu và nhược điểm của các máy chấm công hiện nay
 49. Hướng dẫn vệ sinh máy chấm công dễ dàng nhất
 50. Bạn biết gì về các loại khóa cửa điều khiển từ xa
 51. Hướng dẫn cài đặt máy chấm công hãng Ronald Jack
 52. Các tiêu chí để lựa chọn máy chấm công phù hợp
 53. Địa chỉ bán máy chấm công chính hãng uy tín tại Hà Nội
 54. Lắp đặt khóa cửa vân tay tại Hà Nội
 55. Giới thiệu về hãng máy chấm công Hundure
 56. Giới thiệu về hãng máy chấm công Virdi Hàn Quốc
 57. Giới thiệu về hãng máy chấm công Ronald Jack
 58. Tư vấn mua máy in thẻ nhựa chính hãng
 59. Những ưu điểm của khóa cửa điện tử
 60. Giới thiệu về thương hiệu ZKTeco
 61. Khi mua khóa điện tử cần lưu ý những gì
 62. Giới thiệu về khóa cửa thẻ từ hãng Hune
 63. Khóa cửa vân tay loại nào tốt
 64. Tìm hiểu về máy chấm công kiểm soát cửa Ronald Jack DG-600ID
 65. Tìm hiểu về cấu tạo và tính năng của thẻ mifare
 66. Top 5 máy chấm công tốt nhất 2019
 67. So sánh khóa vân tay Yale và khóa Gateman
 68. Những thông số kỹ thuật cần tìm hiểu khi mua máy chấm công giá rẻ
 69. Cách chọn khóa cửa vân tay
 70. Có nên mua khóa cửa vân tay không
 71. Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị kiểm soát ra vào phòng tập Gym & Fitness
 72. Ronald Jack T8 Máy chấm công được lựa chọn nhiều nhất 2019
 73. Công ty phân phối máy chấm công chính hãng tại Hà Nội
 74. Hướng dẫn cài đặt máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack
 75. Ronald Jack - Sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay
 76. Cổng dò kim loại là gì
 77. Các loại cổng dò kim loại
 78. Sử dụng máy chấm công loại nào bền nhất
 79. Ứng dụng của hệ thống kiểm soát ra vào trong đời sống
 80. Giới thiệu về chức năng của hệ thống kiểm soát cửa ra vào
 81. Dịch vụ lắp đặt máy chấm công vân tay tại Hà Nội
 82. Giải pháp kiểm soát thang máy
 83. Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe
 84. Giải pháp kiểm soát cửa ra vào sử dụng thẻ và vân tay
 85. Giải pháp kiểm soát sử dụng camera an ninh
 86. Giải pháp kiểm soát an ninh bằng hệ thống báo trộm, báo cháy
 87. Giải pháp kiểm soát lối vào sử dụng cổng xoay, cửa tự động
 88. Giải pháp kiểm soát an ninh tổng thể tòa nhà , trường học
 89. Lắp đặt Flap Barrier ở Thung lũng hoa hồ tây
 90. Lắp đặt cổng dò kim loại và cổng xoay 3 càng tại Công ty TNHH DAESIN
 91. Giải pháp giám sát tuần tra người bảo vệ
 92. Lắp đặt Flap Barrier tại trung tâm giám sát an toàn không gian mạng
 93. Hướng dẫn các cách phát hiện camera quay trộm trong nhà nghỉ, khách sạn
 94. Lắp đặt cổng dò và hệ thống kiểm soát ra vào tại trung tâm TLScontact
 95. Lắp đặt hệ thống soát vé điện tử cho hệ thống xe bus Ecopark
 96. Dự án lắp đặt cổng xoay 3 càng tại nhà máy KH VATEC KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh
 97. Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tại nhà máy An Nam Electronics
 98. Lắp đặt cổng xoay 3 càng tại trung tâm BigBox Energy Fitness & Yoga
 99. Lắp đặt cổng xoay 3 càng tích hợp cùng máy chấm công tại nhà máy NANOS Việt Nam
 100. Lắp đặt cổng xoay 3 càng tại bể bơi 04 mùa cao cấp Thăng Long Pool
 101. Lắp đặt cổng xoay 3 càng tích hợp máy chấm công tại dự án Lotte Mall Hồ Tây
 102. Cung cấp dịch vụ in thẻ nhựa giá rẻ tại Hà Nội - Vietnamsmart
 103. Giải pháp kiểm soát cửa ra vào đảm bảo an ninh sân bay
 104. Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tại Công Viên Nước Thanh Hà Mường Thanh
 105. Lắp đặt hệ thống bãi giữ xe thông minh sử dụng barrier tự động đóng mở
 106. Tại sao nên lắp đặt khóa cửa sử dụng thẻ từ cho gia đình
 107. Lắp đặt Barrier tự động ZKTeco PB1010L/R tại khu biệt thự 106 Nguyễn Huy Tưởng
 108. Tìm hiểu về ứng dụng của các loại máy dò tìm phát hiện kim loại
 109. Lắp đặt hệ thống cổng an ninh phân làn tại nhà máy Uniben KCN phố nối A Hưng Yên
 110. Tìm hiểu về sản phẩm cổng dò kim loại ZK-D3180S của ZKTeco
 111. Lắp đặt hệ thống an ninh kiểm soát ra vào cửa tại nhà máy SJ Tech Việt Nam
 112. Tìm hiểu chi tiết về hệ thống báo động phổ biến hiện nay
 113. Lắp đặt hệ thống quản lý phòng tập BOM GYM Fitness Yoga Hạ Long
 114. Sự thật về khóa từ và những điều chưa biết
 115. Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào công trường tại KCN Samsung Yên Phong Bắc Ninh
 116. Cung cấp và lắp đặt khóa từ - khóa chốt điện từ dùng cho hệ thống kiểm soát cửa
 117. Thiết kế hệ thống kiểm soát an ninh cho Công ty CP VS Industry Việt Nam
 118. Lắp đặt hệ thống thu vé tự động cho khu du lịch Nông trường bò sữa Mộc Châu
 119. Lắp đặt hệ thống phát và thu hồi thẻ tự động cho bãi gửi xe thông minh
 120. Lắp đặt hệ thống an ninh cao cấp cho nhà máy sản xuất
 121. Tìm hiểu về các loại khóa điện tử không tay cầm
 122. Lắp đặt hệ thống kiểm soát lối ra vào tại nhà máy sản xuất Seoul Semiconductor Vina
 123. Tìm hiểu về công nghệ RFID
 124. Tìm hiểu về sự khác biệt giữa NFC và RFID
 125. Các lỗi thường gặp ở khóa vân tay Samsung
 126. Giải thích về công nghệ Live-scan trong các mẫu khóa cửa điện tử
 127. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy dò kim loại cầm tay
 128. Nguyên lý và cách hoạt động của cửa từ an ninh trong siêu thị
 129. Công nghệ Visible Light mới nhất từ hãng ZKTeco
 130. Cung cấp hệ thống kiểm soát tạI công ty TNHH HANBO ENC VINA
 131. Lắp đặt hệ thống cổng xoay 3 càng tại Trường tiểu học Alaska Academy
 132. Lắp đặt hệ thống kiểm soát lối vào trường Nguyễn Siêu Hà Nội
 133. Lắp đặt hệ thống soát vé tự động tại khu du lịch Ao Vua- Đảo Ngọc
 134. Barrier tự động hiện đại hoàn hảo đến tính năng vượt trội
 135. Tìm hiểu về cổng dò kim loạI toàn quốc tế 33 vùng VW33z
 136. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy dò kim loại
 137. Nguyên nhân gây nhiễu sóng cổng từ chống trộm EAS
 138. Lợi ích và ý nghĩa của hệ thống an ninh EAS
 139. Giải pháp quản lý khóa cửa vân tay mở từ xa cho Homestay
 140. Khám phá về khóa vân tay
 141. Khoá vân tay ADEL: Người giữ cửa tin cậy
 142. Khoá cửa vân tay: An toàn và Tiện lợi
 143. Khoá vân tay ADEL: Công nghệ của thời đại mới
 144. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công vân tay mới nhất
 145. Tìm hiểu về công nghệ X-Ray tán xạ ngược
 146. Tìm hiểu về máy tính tất cả trong một All in one
 147. Cổng dò kim loại chính hãng nhập khẩu, chất lượng uy tín
 148. Nguyên lý hoạt động của cổng xoay 3 càng
 149. Nơi bán cổng xoay 3 càng tripod ở Hà Nội
 150. Những nơi có thể lắp đặt được cổng xoay 3 càng Tripod Turnstile
 151. Vai trò của công nghệ sinh trắc học
 152. Trung Quốc phát triển công nghệ nhận diện bằng tĩnh mạch
 153. Dịch vụ lắp đặt hệ thống báo động chống trộm tốt nhất
 154. Tìm hiểu về camera ngụy trang
 155. Tìm hiểu về camera hồng ngoại
 156. Tìm hiểu về camera IP
 157. Tìm hiểu về máy chấm công thẻ giấy
 158. Giải pháp kiểm soát ra vào sử dụng thiết bị Ronald Jack F5/F8/InBio
 159. Hướng dẫn cách chấm công cho nhân viên văn phòng
 160. Hướng dẫn cách chấm công cho nhân viên kho xưởng
 161. Cổng dò kim loại ứng dụng công nghệ cảm ứng điện từ
 162. Khám phá sản phẩm máy dò kim loại EXP4000
 163. Tổng quan về máy dò kim loại dược phẩm
 164. Địa chỉ lắp đặt cổng xoay 3 càng giá rẻ tại Hà Nội
 165. Tìm hiểu thông tin chi tiết về barrier tự động
 166. So sánh camera quan sát HDCVI với HD-SDI
 167. Sử dụng camera nhận dạng khuôn mặt
 168. Lắp đặt camera giám sát trường học
 169. Dịch vụ lắp đặt hệ thống giữ xe thông minh
 170. Giải pháp sử dụng hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh
 171. Tìm hiểu về bãi giữ xe thông minh tự động
 172. Nhu cầu sử dụng bãi giữ xe thông minh trên thị trường hiện nay
 173. Tại sao cần sử dụng máy dò kim loại cầm tay
 174. Tìm hiểu về chức năng của cổng xoay tripod và cổng tay xoay 3 chấu
 175. Giải pháp kiểm soát cửa ra vào bằng cổng xoay tripod
 176. Máy dò kim loại cầm tay Super Scanner có gì tốt
 177. Hướng dẫn lựa chọn motor cửa cổng xếp loại không ray
 178. Quy trình lắp đặt cổng xếp tự động inox
 179. Tìm hiểu về các loại cổng xếp inox điện tự động
 180. Tìm hiểu về thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 829E
 181. Tìm hiểu về thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 321H
 182. Cho thuê cổng dò kim loại , máy dò kim loại chất lượng cao

SẢN PHẨM ĐANG HOT

Khóa cửa từ CU S280
Khóa cửa từ CU S280
11861 Lượt xem

Giá: 1.650.000

Bộ phụ kiện gá khóa cửa từ ABK-280L
Bộ phụ kiện gá khóa cửa từ ABK-280L
11765 Lượt xem

Giá: 213.000